panorama.jpg
 

Charakteristika

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které mají závažné poruchy chování, nebo které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči.

Dětský domov se školou je speciální výchovné zařízení, jehož hlavní náplní je náprava nedostatků ve výchově a vřazení dítěte do společnosti. Touto hlavní myšlenkou by měla být vedena každodenní činnost všech pracovníků ústavu, nejen pedagogických. Každý z pracovníků by měl být všem dětem vzorem v každé situaci a jejím řešení, ať už jde o vytváření a rozvíjení kvalitních mezilidských vztahů, udržování pořádku, řešení konfliktů a problémů nebo hospodárné zacházení s vybavením DDŠ. Důležitou podmínkou této práce je jednotné působení všech pracovníků na dítě, trpělivý, laskavý, ale důsledný přístup k dětem, vytvoření příznivé pracovní atmosféry a optimálního prostředí pro svěřené děti.

 

Součásti DDŠ

Dětský domov se školou - kapacita 14 dětí, členění max. na 2 rodinné skupiny. Všechny skupiny jsou věkově heterogenní.

Základní škola - kapacita 14 žáků. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů Základní škola a Základní škola praktická.

Školní jídelna - kapacita 50 jídel. Stravovací úsek zajišťuje celodenní stravu pro přítomné děti DDŠ, všechny přítomné zaměstnance a dále pro případné cizí strávníky.

Další vnitřní členění DDŠ dle organizačního řádu představuje ekonomický úsek, jehož hlavní náplní je ekonomicko administrativní a správní činnost DDŠ.

 

 

 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit