panorama.jpg

Vzdělávání

Děti jsou v rámci povinné školní docházky vzdělávány na Základní škole Chrastava, která je součástí DDŠ. Po ukončení povinné školní docházky je dítě podle §13 odst. 6 zákona 383/2005 Sb. přemístěno do výchovného ústavu, kde pokračuje v přípravě na výkon povolání, nebo zůstává v DDŠ a na povolání se připravuje studiem na některém z „civilních“ učilišť v okolních městech.

 

ZŠ Chrastava

Součástí DDŠ je základní škola s celkem max. 2 třídami. Ročníky jsou v jednotlivých třídách zastoupeny podle aktuálního stavu dětí v DDŠ. Učební osnovy schválilo MŠMT jako vzdělávací program Základní škola a vzdělávací program Základní škola praktická. Zpracován je Školní vzdělávací program Základní školy Chrastava s názvem "Na cestě k moudrosti".

 
 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit