panorama.jpg

Výchovná činnost

Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i speciálních potřeb a které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a zájmům každého dítěte. Součástí výchovné práce je i snaha naučit dítě sebeobsluze a sociálním dovednostem a návykům tak, aby se po ukončení ústavní výchovy mohlo úspěšně integrovat do společnosti.

 

Výchovný úsek

Výchovný úsek tvoří max. dvě rodinné skupiny. Každá skupina má dva kmenové vychovatele.  V každé skupině je minimálně 5 a maximálně 8 dětí různého věku. Dle možností je dbáno na umístění sourozenců v jedné skupině.

 
 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit