panorama.jpg

BesedaS policií

6. 11. 2019

V rámci prevence sociálně patologických jevů a dopravní výchovy proběhla pro naše žáky beseda s příslušníky Městské policie Chrastava a příslušníkem státní policie v Chrastavě. Děti si zopakovaly základy bezpečného pohybu v provozu i během jízdy na kole, povídali jsme si o nebezpečí návykových látek, kriminalitě, rizikům pohybu na internetu aj.

Mgr. V. Machová

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit