panorama.jpg

Exkurze na úřad práce

23. 1. 2017

23. 1. 2017 se uskutečnila v rámci kariérového poradenství exkurze našich žáků na Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Liberci. Někteří chlapci letos končí povinnou školní docházku, proto si budou podávat přihlášky na různé střední školy, jiní sice ještě základní školu nekončí, přesto však již mají o budoucím povolání určitou představu. Paní lektorka pohovořila o různých typech škol, o předpokladech ke studiu jedndotlivých oborů, nastínila výhody pokračování ve studiu na střední škole či odborném učilišti. Chlapcům byly zodpovězeny jejich otázky týkající se volby povolání, konzultovali s lektorkou vhodnost své zvolené budoucí profese, získali katalog s přehledem oborů středních škol. Na závěr na počítači vyplnili test profesních zájmů, který s nimi lektorka vyhodnotila.

Mgr. Miloslav Hlubuček a Mgr. Veronika Machová

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit