panorama.jpg

Lyžařský výcvik - Krkonoše 2020

10. 2. 2020

Ve dnech 10.2.-.14.2.2020 jsme uskutečnili lyžařský výcvik v Krkonoších. Výcvik byl proveden formou výměnného pobytu s DDŠ Horní Maršov.  Celý pobyt byl zaměřen na běžecké lyžování. Někteří chlapci letos stáli na běžkách poprvé v životě. Od ledna jsme pravidelně chodili na lyže do Jizerských hor, postupně docházelo ke zlepšování a pobyt v Krkonoších byl vyvrcholením lyžařské sezóny a lze konstatovat, že všichni učinili značný pokrok.

I když nám počasí celkem přálo, v nižších polohách sníh již nebyl, proto jsme museli vždy vystoupat do vyšších poloh. Samotné lyžování jsme doplňovali  pěšími vycházkami po okolí Horního Maršova a večerními přednáškami, které se vztahují k lyžování.

Celý kurz proběhl bez zranění a  problémů.

10.2. pondělí

Příjezd a ubytování, výlet do Pece pod Sněžkou, poznávání okolí. Večer beseda na téma slušné a bezpečné chování na horách.

11.2. úterý

Dopolední výcvik v lyžařském areálu ve Vrchlabí. Odpoledne lyžařský výlet na Pomezní boudy – Pohádková stezka. Večer vyhodnocení denního výcviku v lyžování a ohodnocení jednotlivců.

12.2. středa

Dopoledne procházka po okolí Horního Maršova. Odpoledne lyžařský výlet  z Horní Malé Úpy na Rennerovy boudy s občerstvením na chatě Moravanka. Po večeří následovala procházka noční zasněženou krajinou a hry ve sněhu.

13.2. čtvrtek

Dopoledne vycházka po okolí – plnění zadaných úkolů. Odpoledne lyžařský výlet na trase Horní Malá Úpa – Kraví Hora – Spálený mlýn. Po večeři noční výlet do Dolní Malé Úpy – plnění úkolů.  Poté proběhlo závěrečné  zhodnocení lyžařského výcviku a pochvala všem za jejich lyžařské výkony a za slušné chování, kterým reprezentovali DDŠ Chrastava.

 

14.2. pátek

Odjezd do Chrastavy.

Tímto zároveň děkujeme všem pracovníkům DDŠ Horní Maršov, kteří nám toto umožnili a vytvořili nám ideální podmínky.

J. Kubánek, J. Rösler, J. Farář

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit