panorama.jpg

Návštěva Archy

24. 10. 2017

S našimi chlapci pravidelně docházíme do psího útulku v Liberci. Součástí tohoto zařízení je i záchraná stanice pro zvířata Archa. Zde jsou umístěna ta zvířata, která mají nějaké poškození a toho času se nemohou vrátit do volné přírody. Některá se zde úplně vyléčí a pak jsou vypuštěna. Některá však mají zranění nevratná a zbytek života tráví zde. Prostory stanice Acha nejsou volně přístupné a návštěvy se dají uskutečnit jen občas a po domluvě. My jsme návštěvu měli domluvenou na 24.1O. v odpoledních hodinách a děkujeme pí Čápové za odborný výklad. Návštěva Archy byla  ukázkou toho, jak člověk pomáhá zvířatům a zároveň příjemným zpestřením  před odjezdem chlapců na podzimní prázdniny.

V.Kotouč

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit