panorama.jpg

Pálení čarodějnic

30. 4. 2018

Chlapce jsme seznámili s tím, co je pálení čarodějnic čili filipojakubská noc. Je to český lidový svátek  spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii.

I v našem DDŠ pravidelně děláme 30.4. oheň. Dnes dopoledne jsme si připravili dřevo, odpoledne malá procházka spojená s nákupem něčeho dobrého a navečer jsme zapálili oheň.Tradičně opékáme buřty a na závěr se pálí vlastnoručně vyrobená čarodějnice. Pro chlapce je toto příjemné zpestření pobytu v DDŠ.

T.Kieweg

V.Kotouč

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit