panorama.jpg

Poznávání okolí

13. 4. 2017

Dne 11.4.2017 přišli do našeho domova tři noví chlapci, tři bratři. Marek, Jan a Roman.  Přišli těsně před velikonočními prázdninami, na prázdniny ještě  neodjeli. Proto jsme všichni měli snahu jim zdejší pobyt co nejvíce  zpříjemnit. Jako první bylo seznámení s městem Chrastavou, aby věděli, kde jsou obě nádraží, obchody atd. Další dny byli seznámeni i s blízkým okolím Chrastavy.

Rovněž jsme uskutečnili výlet do Liberce, kam pravidelně s novými chlapci jezdíme.  Bylo to na velikonoční pondělí, tímto jsme pokračovali v dalším poznávání nového mésta.  Cestu Libercem jsme začali u bazénu, k botanické a pak zoologické zahradě, odtud  k muzeu , na náměstí k radnici a divadlu.  Pak jsme sešli Moskevskou ulicí na nádraží MHD a dále po kolejích k nádraží ČD a autobusovému nádraží. Odtud budou chlapci odjíždět domů. Pak jsme se vráli zpět a Pražskou ulicí kolem knihovny zpět k bazénu.

Sice nás doprovázelo ne příliš jarní počasí, ale výlet splnil svůj účel. Poznat Liberec a chlapce trochu zabavit.

V.Kotouč

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit