panorama.jpg

Preventivní program

8. 2. 2017

8. 2. 2017 se v našem zařízení uskutečnila v rámci prevence sociálně patologických jevů první část komplexního preventivního programu nazvaného Jdi dál. Program Digitální domorodce zorganizoval Maják o.p.s. a jak již název napovídá, týkal se digitálních technologií a bezpečného pohybu na internetu. Lektor upozornil na různá závažná nebezpečí s internetem spojená, např. na kyberšikanu, počítačové viry, extremismus, závislosti na hrách, online gambling, násilí, pornografii aj. Bylo nastíněno, jak správně nastavit profil na sociální síti, chlapci byli seznámeni se zásadami bezpečného pohybu na internetu. Všichni se aktivně do programu zapojovali, diskutovali, zaujala je hlavně hra, při níž mezi sebou komunikovali jako sobě neznámí uživatelé sociální sítě.

Mgr. Veronika Machová

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit