panorama.jpg

Projektový den - Normální je nekouřit

4. 2. 2020

Projektový den – „Normální je nekouřit“

Dne 4. 2. 2020 se konal projektový den. Letos to bylo na téma „Normální je nekouřit.“

Cílem projektu bylo upozornit žáky na nebezpečí škodlivosti kouření a jeho následky a vést je k ochraně svého zdraví. Nejdříve paní etopedka děti seznámila s nebezpečím kouření cigaret, se vznikem závislosti na kouření, s nemocemi, které může kuřák dostat. Děti si pak vyzkoušely nácvik odmítání cigarety, počítaly kolik ročně utratí Kč průměrný kuřák za kouření, plnily zadané úkoly v pracovních listech a dozvěděly se spoustu zajímavého. Děti byly překvapeny, jak moc může být kouření cigaret škodlivé a ohrožující zdraví, některé překvapila nebezpečnost pasivního kouření. Na závěr se všechny děti shodly na tom, že nejlepší je s kouřením vůbec nezačínat.

Mgr. Olga Kaplová

 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit