panorama.jpg

Vzdělávání

Děti jsou v rámci povinné školní docházky vzdělávány na Základní škole Chrastava, která je součástí DDŠ. Po ukončení povinné školní docházky je dítě podle §13 odst. 6 zákona 383/2005 Sb. přemístěno do výchovného ústavu, kde pokračuje v přípravě na výkon povolání, nebo zůstává v DDŠ a na povolání se připravuje studiem na některém z „civilních“ učilišť v okolních městech.

 

ZŠ Chrastava

Součástí DDŠ je základní škola s celkem max. 2 třídami. Ročníky jsou v jednotlivých třídách zastoupeny podle aktuálního stavu dětí v DDŠ. Učební osnovy schválilo MŠMT jako vzdělávací program Základní škola a vzdělávací program Základní škola praktická. Zpracován je Školní vzdělávací program Základní školy Chrastava s názvem "Na cestě k moudrosti".

Akce ve škole

Projektový den - Normální je nekouřit

Projektový den - Normální je nekouřit

Exkurze do knihovny v Liberci 2019

Exkurze do knihovny v Liberci 2019

Předvánoční vystoupení IV.

Předvánoční vystoupení IV.

Předvánoční vystoupení III. - Charita

Předvánoční vystoupení III. - Charita

Předvánoční vystoupení II.

Předvánoční vystoupení II.

Čert ve škole

Čert ve škole

Předvánoční vystoupení I.

Předvánoční vystoupení I.

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Výtvarná soutěžž Nejkrásnější vánoční pohádka

Výtvarná soutěžž Nejkrásnější vánoční pohádka

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Celoroční motivační hra s názvem: „ Cesta za dobrodružstvím.“

Celoroční motivační hra s názvem: „ Cesta za dobrodružstvím.“

Plavecký výcvik 2019

Plavecký výcvik 2019

BesedaS policií

BesedaS policií

Výtvarná soutěž Škola hrou

Výtvarná soutěž Škola hrou

Halloween ve škole

Halloween ve škole

Exkurze ekocentrim Strevlik

Exkurze ekocentrim Strevlik

Předávání vysvědčení 2019

Předávání vysvědčení 2019

Základy 1. pomoci

Základy 1. pomoci

Exkurze na Panteon a do Prahy

Exkurze na Panteon a do Prahy

Exkurze do ZOO

Exkurze do ZOO

Pracovní vyučování 2019

Pracovní vyučování 2019

Výtvarná soutěž 2019

Výtvarná soutěž 2019

Projektová výuka Velikonoce 2019

Projektová výuka Velikonoce 2019

Chrastavská sloka 2019

Chrastavská sloka 2019

Exkurze do libereckého krytu

Exkurze do libereckého krytu

Městská knihovna Chrastava

Městská knihovna Chrastava

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Volba povolání 2019

Volba povolání 2019

Seznámení s knihovnou

Seznámení s knihovnou

Spolupráce s Majákem

Spolupráce s Majákem

Předávání vysvědčení 2018

Předávání vysvědčení 2018

Třídnické hodiny 2018

Třídnické hodiny 2018

Ukázka muzikoterapie

Ukázka muzikoterapie

Recitační soutěž 2018

Recitační soutěž 2018

Návštěva na Charitě Chrastava

Návštěva na Charitě Chrastava

Výtvarná soutěž 2018

Výtvarná soutěž 2018

Velikonoční zvyky

Velikonoční zvyky

Recitační soutěž

Recitační soutěž

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Pracovní vyučování II.

Pracovní vyučování II.

Předávání vysvědčení II.

Předávání vysvědčení II.

Hudební program

Hudební program

Exkurze na zámek Sychrov

Exkurze na zámek Sychrov

Exkurze do spalovny

Exkurze do spalovny

Vánoční cukroví

Vánoční cukroví

Exkurze do Severočeského muzea

Exkurze do Severočeského muzea

Návštěva seniorů

Návštěva seniorů

Volba povolání

Volba povolání

Exkurze do knihovny

Exkurze do knihovny

preventivní program 2017

preventivní program 2017

Halloweenská projektová výuka

Halloweenská projektová výuka

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Hodiny TV

Hodiny TV

Škola hrou

Škola hrou

Třídnické hodiny II.

Třídnické hodiny II.

Výuka plavání

Výuka plavání

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení

Školní výlet do Českého ráje

Školní výlet do Českého ráje

Pracovní vyučování

Pracovní vyučování

Preventivní program II.

Preventivní program II.

Hodiny tělocviku

Hodiny tělocviku

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Velikonoční zvyky a tradice

Velikonoční zvyky a tradice

Za císaře pána

Za císaře pána

Preventivní program

Preventivní program

Exkurze na úřad práce

Exkurze na úřad práce

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Netradiční pracovní vyučování

Netradiční pracovní vyučování

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Pečení vánoček

Pečení vánoček

Pečení vánočního cukroví

Pečení vánočního cukroví

Mikuláš a čert

Mikuláš a čert

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Halloweenská výuka

Halloweenská výuka

Exkurze do muzea

Exkurze do muzea

Výlet na zámek Grabštejn

Výlet na zámek Grabštejn

Exkurze k hasičské jednotce

Exkurze k hasičské jednotce

Hodina tělocviku

Hodina tělocviku

Procházka po okolí

Procházka po okolí

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Chrastava © 2016  |  Přihlásit